stokkettingzaag

Stokzaag 525P4S

Stokzaag 525P4S
  • 25,4 cm³, 1 kW
  • 5,3 kg, 240 cm
  • 525P4S Husqvarna

Stokzaag

Stokzaag
  • 24,5 cm³, 0,9 kW, 6,4 kg, 350 cm
  • 1.5 cu.inch, 1.21 hp
  • 525P5S Husqvarna

Stokkettingzaag

Stokkettingzaag
  • 24,5 cm³, 0,9 kW, 7,3 kg, 397 cm
  • 1.5 cu.inch, 1.2 hp
  • 525PT5S Husqvarna