Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING KLANT- EN LEVERANCIERSADMINISTRATIE

Meiburg VOF.

Verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens van klanten, leveranciers en andere opdrachtnemers

Wij maken u er graag op attent dat de persoonsgegevens die u ons verstrekt worden verzameld en gebruikt om eventuele overeenkomsten te kunnen sluiten en uit te voeren. Dit is van toepassing op zowel klanten als leveranciers.

Bent u een klant van ons, dan gebruiken wij uw gegevens om een offerte te kunnen opsturen, om werkzaamheden voor u te kunnen verrichtten, te kunnen factureren en met u efficiënt te kunnen communiceren over de uitvoering van de overeengekomen afspraken.

Bent u een leverancier of andere opdrachtgever, dan zijn uw gegevens noodzakelijk voor de sluiting en uitvoering van de overeenkomst. Bij de inkoop van goederen en diensten is dat nodig om u te laten weten aan welke specificatie of wensen de goederen en/ of diensten volgens Meiburg VOF dienen te voldoen, een offerte aanvraag te kunnen toesturen, uw facturen te kunnen betalen en efficiënt met u te kunnen communiceren over andere aspecten van de overeenkomst.

U bent niet verplicht om Meiburg VOF uw persoonsgegevens te verstrekken. Als u geen of onvoldoende persoonsgegevens verstrekt, dan is het echter wel mogelijk dat Meiburg VOF voor de genoemde werkzaamheden uit de overeenkomst geen uitvoering kan geven.

Doorgifte aan derden

In verband met de uitvoering van een eventuele overeenkomst met u is het mogelijk dat Meiburg VOF uw persoonsgegevens moet verstrekken aan partijen die onderdelen, materialen en producten toeleveren of in onze opdracht werkzaamheden uitvoeren. Verder maken wij gebruik van externe serverruimte voor de opslag van (delen van) onze verkoop- en inkoopadministratie, waar uw persoonsgegevens een onderdeel van uitmaken. Uw persoonsgegevens worden om die reden aan onze provider van serverruimte verstrekt.

Direct-Marketing

Als u Meiburg VOF daarvoor toestemming heeft gegeven, zullen de door u opgegeven persoonsgegevens worden bewaard en gebruikt om u in de toekomst persoonlijk per e-mail op de hoogte te brengen van onze bestaande en nieuwe producten en diensten en u hier eventueel een aanbieding voor te doen. Iedere keer dat Meiburg VOF u een reclame e-mail stuurt, heeft u de mogelijkheid ons te laten weten hier geen prijs meer op te stellen. Hiervoor kunt u zich wenden tot D.O. Meiburg-Tijsmans , Nieuweweg 195, 6603 BM, Wijchen, 024-3738555 en info@meiburgtuinenpark.nl. In de e-mail dient u uw gegevens te noteren, en aan te geen dat u geen reclame gerelateerde e-mails dient te ontvangen.

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij uw eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw smartphone, computer of tablet. U kunt u afmelden voor deze cookies door uw internetbrowser zodanig in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen verwijderen via de instellingen in uw webbrowser.

Wij maken gebruik van de volgende cookies: 

Bewaartermijn gegevens

Als u na een offerte afziet van een aankoop bij Meiburg VOF zullen uw persoonsgegevens bewaard blijven. Ook indien Meiburg Vof een offerte bij u heeft opgevraagd, maar afziet van een aankoop zullen uw persoonsgegevens bewaard blijven. U kunt uw gegevens laten verwijderen door zich te wenden tot D.O. Meiburg-Tijsmans Nieuweweg 195, 6603 BM, Wijchen, 024-3738555 en info@meiburgtuinenpark.nl. U dient aan te geven dat u uw persoonsgegevens wilt laten verwijderen. Bent u wel klant geworden of wij bij u, dan zullen wij uw persoonsgegevens bewaren voor de duur van zeven jaar na het einde van het boekjaar waarin de overeenkomst met u volledig is uitgevoerd. De periode van zeven jaar komt overeen met de periode waarbinnen wij verplicht zijn onze administratie te bewaren voor de Belastingdienst. Na afloop van deze periode zullen wij uw persoonsgegevens verwijderen.

Uw rechten

U heeft het recht om ons te vragen om uw eigen persoonsgegevens te mogen inzien. Als daartoe aanleiding bestaat, kunt u ons ook verzoeken om aanvulling van uw persoonsgegevens of om het wijzigen van onjuistheden. Daarnaast heeft u het recht om te vragen om uw persoonsgegevens te wissen of het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken. Ook kunt u bij ons bezwaar maken tegen het verzamelen en gebruiken van uw gegevens of een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Tot slot kunt u ons verzoeken om verkrijging van uw persoonsgegevens of overdracht van die gegevens aan een ander. Om uw rechten te kunnen uitoefenen kunt u zich wenden tot: D.O. Meiburg-Tijsmans Nieuweweg 195, 6603 BM, Wijchen, 024-3738555 en info@meiburgtuinenpark.nl. Ook met vragen of voor meer informatie over het verzamelen en gebruiken van uw persoonsgegevens kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

 

[25-5-2018]